Yên Lập: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2022
  • Cập nhật: 12/10/2022
  • Lượt xem: 1411 lượt xem

Trong 2 ngày 12 và 13/10, Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Lập phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên năm 2022.


Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp tập huấn có 186 đồng chí là chí Bí thư Chi bộ khu dân cư trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại lớp bồi dưỡng các học viên được nghiên cứu và học tập các nội dung về công tác xây dựng Đảng như: Quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; thủ tục kết nạp đảng viên; hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người xin vào đảng; lý lịch đảng viên và một số vấn đề liên quan đến công tác Đảng và đảng viên.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các học viên nắm vững nghiệp vụ công tác Đảng, có kiến thức về công tác tổ chức, xây dựng đảng, gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư./.

Bích Thọ - Lê Luân (Trung tâm, VH, TT, DL và TT)