Yên Lập cơ bản hoàn thành thu thập thông tin dân cư
  • Cập nhật: 14/12/2018
  • Lượt xem: 44891 lượt xem

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Trong đó, vai trò nòng cốt là lực lượng công an huyện Yên Lập đã tích cực tham mưu hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Trong đó, vai trò nòng cốt là lực lượng công an huyện Yên Lập đã tích cực tham mưu hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Toàn huyện Yên Lập có 17 xã, thị trấn,; 223 khu dân cư với hơn 99 nghìn nhân khẩu.Xác định việc thu thập phiếu thông tin dân cư (PTTDC) giữ vai trò quyết định trong việc thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an huyện Yên Lập đã tham mưu với UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo và ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương huy động lực lượng cùng tham gia thực hiện. Chỉ đạo công an các xã, thị trấn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc thu thập thông tin dân cư, quyền và nghĩa vụ công dân trong việc cung cấp thông tin dân cư. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân cũng nhận thức rõ việc thu thập thông tin dân cư chính  là đem lại những lợi ích thiết thực cho bản thân và gia đình. Là một trong những người dân kê khai vào phiếu thu thập dân cư ở xã Lương Sơn, Chị Đặng Thị Bình khu Đá Trắng, xã Lương Sơn chia sẻ: "Tôi cũng được các cán bộ chiến sỹ công an huyện và xã tuyên truyền về mục đích của việc cung cấp thông tin, các đồng chí đã hướng dẫn rất tận tình tạo điều kiện để người dân chúng tôi kê khai đầy đủ vào phiếu thu thập thông tin dân cư". Để đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cứ tình hình thực tế từng địa bàn, các đơn vị xây dựng phương án, cách thức tổ chức, triển khai thu thập. Trong đó, tập trung các phương án như: Công an các xã, thị trấn phối hợp với Ban công tác mặt trận khu phát phiếu thu thập thông tin dân cư đến từng gia đình hoặc thông báo cho người dân đến tập trung tại một địa điểm để phát phiếu. Chỉ đạo công an xã tổ chức rà soát thu thập thông tin của người dân, sắp xếp lịch làm việc tại các khu phù hợp với đặc điểm tình hình và thói quen sinh hoạt của từng nơi để người dân đến khai báo đầy đủ,  nhất là việc thu thập thông tin tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Triệu Ngọc Long - Đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Yên Lập cho biết: "Công an huyện đã phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn các xã, thị trấn để tổ chưc phát phiếu thu thập thông tin và hướng dân người dân kê khai phiếu thu thập thông tin đạt hiệu quả và chât lượng. Chúng tôi đã phát ra 98.332.0000 phiếu cho công dân trên địa bàn huyện và đến nay việc triển khai thu thập thông tin dân cư đã đạt 98 %. Chúng tôi đang phấn đấu đến ngày 15/12 sẽ hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trên địa bàn huyện.

dc1

dc2

         Cán bộ Công an huyện Yên Lập, Công an xã Lương Sơn đang hướng dẫn bà con nhân dân kê khai vào phiếu thu thập thông tin dân cư tại Nhà văn hóa Khu Đá Trắng xã Lương Sơn, huyện Yên Lập.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thu thập thông tin dân cư cũng còn có những khó khăn như số dân cư đi làm ăn xa ít về địa phương; có một số trường hợp kê khai sai lệch thông tin...Để khắc phục khó khăn đó, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và khu dân cư cung cấp thông tin làm căn cứ để làm thủ tục điều chỉnh.Trong thời gian tới, Công an huyện Yên Lập tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh phiếu thu thập thông tin để đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra

Nhờ triển khai các biện pháp tích cực, đến thời điểm này,17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư, phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc hoàn thiện thu thập thông tin dân cư trên địa bàn huyện Yên Lập sẽ góp phần cùng cả nước triển khai cấp thẻ căn cước công dân thay cho chứng minh thư nhân dân trong thời gian tới. Đây được coi là bước tiến mới trong công tác quản lý dân sự, người dân sẽ được giảm tối đa các thủ tục hành chính qua đó tạo sự đổi mới căn bản về hoạt động tổ chức quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại./.


Hồng Vân - Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập)