Yên Lập: Công bố Quyết định tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường thành Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện
  • Cập nhật: 05/07/2022
  • Lượt xem: 2193 lượt xem

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND, ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực đất đai trực thuộc UBND các huyện, thành thị. Chiều 4/7, UBND huyện Yên Lập tổ chức hội nghị công bố Quyếtđịnh tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND huyện Yên Lập. Đồng chí Hà Việt Hùng, PBT huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Yên Lập là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; thực hiện đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định; xây dựng quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý, thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; tạo lập, phát triển quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.


Đồng chí Hà Việt Hùng, Phó Bí thư huyện Ủy, Chủ  tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hà Việt Hùng, PBT huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất của huyện cần tham mưu kiện toàn lại các hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư để tiếp tục thực hiện các công trình dự án của huyện để đảm bảo đúng tiến độ, chỉ đạo thực hiện những hạn chế, nhất là trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai mà hiện nay cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm.

Bích Thọ (Trung tâm VH,TT, DL và TT Yên Lập)