Yên Lập đẩy mạnh cải cách hành chính
  • Cập nhật: 08/09/2021
  • Lượt xem: 9751 lượt xem

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của chính quyền các cấp. Thời gian qua, huyện Yên Lập đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động CCHC nói chung, cũng như trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân theo quy định, từ đó tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Có mặt tại bộ phận một cửa của xã ĐồngThịnh, huyện Yên Lập từ khi áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số lĩnh vực như Tư pháp, hộ tịch, hộ khẩu công dân, người dân đã được hướng dẫn và giải quyết các thủ tục một cách nhanh gọn.Chỉ cần một lần qua bộ phận một cửa để lấy kết quả trả, đồng thời hướng dẫn nhân dân giải quyết các thủ tục theo hình thức trực tuyến. Trung bình mỗi ngày Bộ phận 1 cửa tiếp nhận, giải quyết 10 thủ tục. 100% TTHC được UBND xã giải quyết đúng hạn, do đó trên địa bàn xã không xảy ra khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ công chức.  Ông Đinh Quang Hùng- Chủ tich UBND xã Đồng Thịnh cho chúng tôi biết:“Chính quyền địa phương đang chỉ đạo cho cán bộ công chức là tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp cho nên thực hiện hồ sơ trực tuyến đảm bảo cho bà con nhân dân thuận tiện không phải đi lại. Riêng hồ sơ trực tuyến chúng tôi phấn đấu từ nay đến cuối năm cơ bản khi công dân lên làm thủ tục giải quyết hồ sơ trực tuyến để đảm bảo qui định và công tác phòng chống dịch trên địa bàn”

Để có được kết quả này, trong quá trình thực hiện, xã đã phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện CCHC. Bộ phận “một cửa” chủ động phối hợp với các ngành nắm bắt thủ tục, chế độ, chính sách mới để hướng dẫn, giải thích cho tổ chức, công dân, giải quyết dứt điểm các nội dung công việc của bộ phận một cửa chuyển đến theo đúng quy định.


Bộ phận một cửa xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập

Hiện nay, UBND cấp huyện, cấp xã duy trì, tổ chức hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, đảm bảo đưa 100% các TTHC liên quan đến công việc của cá nhân, tổ chức vào giải quyết theo cơ chế một cửa theo đúng quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, của xã được quản lý tập trung, thống nhất và đã phát huy hiệu quả, từ đó tạo được sự yên tâm, tin tưởng cho người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC.Bà  Phạm Thị Nghiệp- Khu Đồng Bành, xã Hưng Long chia xẻ: “Tôi đến đây xin đổi lại cấp bìa đất đến đây các cô, các chú tiếp đón nồng nhiệt làm thủ tục cho tôi ngay. So với trước kia, tôi thấy một số TTHC được rút ngắn, đơn giản hơn. Cán bộ ở bộ phận “một cửa” hướng dẫn chu đáo về những thủ tục còn thiếu, nội dung chưa hiểu cho người dân”

 Cùng với đó, UBND huyện Yên Lập chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cá nhân, tổ chức hiểu và tham gia giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, vì vậy; chất lượng giải quyết TTHC được nâng lên. Từ đầu năm đến nay huyện đã tiếp nhận trên 24.000 hồ sơ trong đó có trên 15.000 hồ sơ trực tuyến. Có trên 95% hồ sơ đã được giải quyết, không có hồ sơ giải quyết quá hạn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.Bà Đinh Thị Thoa- Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận một cửa huyện Yên Lập cho biết:“ Đối với thời điểm dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp như hiện nay,  những trường hợp công dân đã đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đội ngũ cán bộ chúng tôi sẽ hướng dẫn công dân về những thủ tục nhanh gọn nhất và thường hướng dẫn họ nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích”


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Lập

Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng mạnh mẽ, UBND huyện triển khai hệ thống một cửa điện tử tích hợp với cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, cung cấp 268 TTHC ở mức độ 3; áp dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành từ huyện đến cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong công tác CCHC và hoạt động quản lý Nhà nước được duy trì, phát triển đã góp phần tích cực trong giải quyết công việc chuyên môn, các quy trình được cụ thể hóa, xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, đơn vị, từng bước nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ thực thi công vụ.

 Thời gian tới, huyện Yên Lập tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người dân tiếp cận nền hành chính công hiện đại đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid -19. Những kết quả đạt được trong công tác CCHC ở Yên Lập trong thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình thực hiện CCHC, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế- xã hội./.

Bài ảnh: Hồng Vân, Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)