YÊN LẬP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THU HOẠCH LÚA MÙA, TRIỂN KHAI SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG
  • Cập nhật: 06/10/2022
  • Lượt xem: 1984 lượt xem

Trong những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn huyện Yên Lập đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất kịp thời cho sản xuất vụ đông.

Vụ mùa năm nay huyện Yên Lập gieo cấy hơn 3.400ha lúa. Chủ yếu là lúa năng suất, chất lượng cao. Ngay từ đầu vụ, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng do có sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự chủ động trong sản xuất của bà con nông dân nên lúa vụ mùa sinh trưởng phát triển tốt, hiện nay, nhiều diện tích lúa trà sớm đã đến thời kỳ cho thu hoạch. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được trên 85% diện tích lúa mùa. Năng suất ước đạt 53 tạ/ ha.


 

Nông dân xã Phúc Khánh đang tích cực thu hoạch lúa mùa

 

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ mùa, Ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp huyện chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2022, chuẩn bị vật tư nông nghiệp, giải phóng đất đảm bảo khung lịch thời vụ; đồng thời, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào các khâu gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. /.

 

Hồng Vân (Trung tâm VH- TT- DL và Truyền thông)