YÊN LẬP HOÀN THÀNH GIEO CẤY LÚA VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2022
  • Cập nhật: 10/02/2022
  • Lượt xem: 3804 lượt xem

Vụ chiêm xuân năm 2022, huyện Yên Lập phấn đấu gieo cấy 2.800 ha lúa. Tính đến thời điểm này toàn huyện đã cơ bản hoàn thành gieo cấy đạt 96% diện tích.

Vụ xuân năm nay huyện Yên Lập gieo cấy trên 2.800ha lúa, gồm các giống  lúa lai và lúa chất lượng cao chiếm hơn 2.500ha. Chủ yếu là các giống lúa như: Nhị ưu 838, Nhị ưu số 7, CT 16, J02, Thái xuyên 111 còn lại là các giống lúa Nếp; lúa thuần khác...

Để đảm bảo diện tích, năng xuất, sản lượng theo kế hoạch đề ra, ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp huyện đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo cung ứng giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn quy trình thâm canh; tăng cường công tác kiểm tra, bám sát đồng ruộng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con cách chăm sóc và phòng chống rét cho mạ; vận động bà con nông dân sử dụng nước tưới tiêu hợp lý, khơi thông hệ thống kênh mương, chủ động nguồn nước    phục vụ sản xuất nên toàn bộ diện tích lúa vụ chiêm xuân đã được gieo cấy.  


Bà con nông dân Thị trấn Yên Lập dặm tỉa, gieo cấy lúa chiêm xuân

Để bảo đảm diện tích cây trồng sinh trưởng, phát triển kịp thời, nhất là đối với diện tích  lúa trên địa bàn  huyện, Ban Chỉ đạo sản xuất huyện đã có văn bản đôn đốc các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón thúc phân đợt 1 cho cây lúa với phương châm “bón sớm tập trung, nặng đầu, nhẹ cuối”, kết hợp làm cỏ sục bùn, tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh sớm, đạt số nhánh hữu hiệu cao nhất. Bên cạnh đó cán bộ phòng NN&PTNT; Trạm Khuyến Nông; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu, bệnh, phát sinh gây hại để hướng dẫn,tuyên truyền cho bà con nông dân có biện pháp phòng trừ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn đầu vụ để bảo vệ thiên địch có ích và giảm chi phí sản xuất, góp phần đạt mục tiêu sản lượng lương thực vụ chiêm xuân năm 2022./.

Hồng Vân ( Trung tâm VH,TT,DL và Truyền thông huyện Yên Lập)