Yên Lập: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện
  • Cập nhật: 24/12/2018
  • Lượt xem: 11151 lượt xem

Ngày 19 -10, Ban thường vụ Huyện ủy Yên Lập tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 khóa XXIII, nhiệm kỳ (2015 - 2020); Đồng chí Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện hiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Theo đó trong 9 tháng qua, tổng giá trị tăng thêm (giá so sánh 2010) đạt 1.014,6 tỷ đồng, đạt 76,66% kế hoạch, bằng 108,2% so cùng kỳ. Trong đó giá trị ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đạt gần 500 tỷ đồng; ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt gần 170 tỷ đồng; ngành thương mại dịch vụ đạt trên 370 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 9 tháng đầu năm ước đạt 66,8/74 tỷ đồng, đạt 90,3% so dự toán, bằng 122% so cùng kỳ. Về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt 195/304 tiêu chí, đạt 64,14% so kế hoạch; chỉ đạo hai xã Nga Hoàng và xã Ngọc Lập phấn đấu đạt xã nông thôn mới cuối năm 2018. Lĩnh vực văn hóa xã hội luôn được  quan tâm, đã làm tốt công tác  quản lý nhà nước về phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin truyền thông, thể thao và du lịch; chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khẻo nhân dân, giáo dục đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo và giữ vững. Công tác xây tổ chức xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm huyện Yên Lập tập trung lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch sản suất nông, lâm nghiệp thủy sản; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn, tiếp tục tăng cường quảng bá xúc tiến thu hút các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản và công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng  năm 2018.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 16/4/2018 của Bộ chính trị về chiến lược quốc phòng Việt nam; Nghị quyết số 29 ngày 25//7/2018 của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30 ngày 25/7/ 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh mạng quốc gia./.

Bích Thọ - Xuân Đôn( Đài TT Yên Lập)