Yên Lập: Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022
  • Cập nhật: 06/10/2022
  • Lượt xem: 2030 lượt xem

Chiều 5/10, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Lập, tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Kim Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên trong Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện, đại diện lãnh đạo 2 xã Đồng Lạc,  Mỹ Lung và các chủ thể có sản phẩm tham gia phân hạng.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá  5 sản phẩm gồm: Mật ong Hoa hồng, Mật ong nguyên chất, Trà Hoa hồng của Công ty TNHH Phúc An; Rượu nếp gà gáy Thảo Xuân; Gạo nếp gà gáy Mỹ Lung, được đề xuất  phân hạng hạng sản phẩm OCOP theo các nội dung chấm điểm của Bộ tiêu chí Quốc gia.


Mô hình sản phẩm Mật ong Hoa hồng; Mật ong nguyên chất; Trà Hoa hồng, của Công ty TNHH Phúc An tại xã Đồng Lạc.

Các sản phẩm tham gia đợt 2, đều có xu hướng phát triển tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Tổ giúp việc, các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu, đánh giá và chấm điểm cho các sản phẩm. Theo đó, 5 sản phẩm đạt tiêu chí phân hạng từ 3 sao trở lên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, chủ thể, cá nhân và địa phương có sản phẩm OCOP tham gia đợt đánh giá, phân hạng. Với các sản phẩm được phân hạng lần này, đề nghị các chủ thể hoàn thiện sản phẩm theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh xem xét đánh giá công nhận chất lượng sản phẩm trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật để phát triển sản xuất sản phẩm OCOP theo tiêu chuẩn mới, đáp ứng yêu cầu thị trường; rà soát các tiêu chí có kế hoạch hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hướng tới nâng “Sao” cho sản phẩm; thúc đẩy xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ sản phẩm.

Trước đó các đại biểu đã đi thăm mô hình sản phẩm Gạo nếp gà gáy Mỹ Lung,  Rượu nếp gà gáy Thảo Xuân, tại xã Mỹ Lung; sản phẩm Mật ong Hoa hồng, Mật ong nguyên chất, Trà Hoa hồng, của Công ty TNHH Phúc An tại xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập.