Yên Lập: Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng xã hội học tập, về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng, đơn vị", về "Xây dựng mô hình công dân học tập'' giai đoạn 2021 - 2030.
  • Cập nhật: 14/07/2022
  • Lượt xem: 2251 lượt xem

Ngày 14/7, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện Yên Lập tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng xã hội học tập, về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng, đơn vị", về "Xây dựng mô hình công dân học tập"giai đoạn 2021 - 2030 cho gần 100 đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện; Ban Chỉ đạo Xã hội học tập các xã, thị trấn; Trưởng Ban Khuyến học các cơ quan đơn vị, Hiệu trưởng các trường từ bậc học Mầm non đến Trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đinh Hải nam, Ủy viên BTV huyện ủy, PCT UBND huyện khai mạc hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, quán triệt, triển khai Quyết định 1373 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập, Quyết định 387 về thực hiện đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng, đơn vị", về "Xây dựng mô hình công dân học tập" giai đoạn 2021 - 2030, Quyết định số 677 về  "Xây dựng mô hình công dân học tập" giai đoạn 2021 - 2030.

Thông qua hội nghị giúp cho các đại biểu nắm được mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản và các nhiệm vụ, giải pháp của cả nước, của tỉnh Phú Thọ về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ, cộng đồng, đơn vị trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện và Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã đến trao tiền hỗ trợ xây "Mái ấm khuyến học" cho em Trần Minh Tuyển, Trường tiểu học xã Thượng Long có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong hoc tập.

Buổi sáng cùng ngày đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện và Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã đến trao tiền hỗ trợ xây "Mái ấm khuyến học" cho em Trần Minh Tuyển, Trường Tiểu học xã Thượng Long có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với số tiền 150 triệu đồng./.

Bích Thọ ( Trung tâm VH -TT - DL và TT Yên Lập)