Yên Lập: Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn
  • Cập nhật: 24/02/2023
  • Lượt xem: 924 lượt xem

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Yên Lập đang có bước phát triển tích cực; quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa đáp ứng nhu cầu học tập của con em trong huyện. Các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, xóa mù chữ, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, xã hội học tập, khuyến học khuyến tài đã được nhân dân đồng tình ủng hộ.