Yên Lập phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030
  • Cập nhật: 01/10/2021
  • Lượt xem: 7266 lượt xem

Ngày 30/9, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, cho 173 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.


Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đượclãnh đạo Phòng Dân tộc huyện trao đổi và phổ biến chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách dân tộc; thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 9 tháng đầu năm 2021. Triển khai Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ về bình chọn, công nhận và chế độ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng, kiến thức để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương,  tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng- an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Bích Thọ - Vũ Trịnh( Đài TT Yên Lập)