Yên Lập: Sơ kết công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân
  • Cập nhật: 27/07/2021
  • Lượt xem: 7046 lượt xem

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân huyện Yên Lập vừa tổ chức sơ kết công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2021 UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Tính đến tháng 6 năm 2021 toàn huyện có 90.855 người tham gia bảo bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ 95,68%; có 2.831 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; 1.531người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tổng số tiền thu được 6 tháng đầu năm  trên 74 tỷ đồng đạt 47,5%  kế hoạch năm. Tuy nhiên, nhiệm vụ thu bảo hiểm y tế, bào hiểm xã hội tự nguyện trong sáu tháng cuối năm sẽ gặp không ít khó khăn, do chính sách nhà nước có những thay đổi, đặc biệt là bảo hiểm y tế tự nguyện. Để giải quyết những khó khăn đó, các đại biểu trong hội nghị đã thảo luận đưa ra, làm rõ những vấn đề còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai công tác bảo hiểm tới người dân đồng thời tham mưu với Ban chỉ đạo những giải pháp khắc phục còn tồn tại trong 6 tháng đầu năm để giải quyết một cách hiệu quả. Thời gian tới Ban chỉ đạo huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạng lưới thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, rút gọn các thủ tục hành chính; đề nghị cấp trên mở rộng quyền lợi cho người tham gia, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm hoàn thành mục tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Kết luận hội nghị đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo biểu dương và đánh giá cao công tác tham mưu của cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo trong công tác triển khai thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh thời gian tới Bảo hiểm Xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền tới người dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.  Tiếp tục rà soát các đối tượng ưu tiên chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế để triển khai cấp thẻ; quan tâm, rà soát đối tượng học sinh để  làm tốt công tác xã hội hóa; Trung tâm Y tế phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội huyện đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định cho người đến khám, chữa bệnh, tạo sự yên tâm cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Thực hiện: Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập )