Yên Lập: Tập huấn sử dụng học liệu, thiết kế đồ dùng đồ chơi trong giáo dục mầm non.
  • Cập nhật: 25/09/2022
  • Lượt xem: 2686 lượt xem

Trong 2 ngày 24,25/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Lập tổ chức tập huấn sử dụng học liệu thiết kế đồ dùng, đồ chơi theo hướng tiếp cận giáo dục phương pháp tiên tiến trong giáo dục mầm non tại trường Mầm non Hưng Long, huyện Yên Lập. Tham dự có Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; các báo cáo viên; cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) cốt cán các trường Mầm non, giáo viên các nhóm trẻ độc lập, tư thục trên địa bàn huyện tham dự.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Thực hành thiết kế đồ dùng đồ chơi

Tại lớp tập huấn các giáo viên mầm non được tiếp cận và triển khai một số nội dung như: Vai trò của học liệu trong giáo dục mầm non, hiểu về học liệu trong các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến, cách lựa chọn phân loại và sắp xếp học liệu; Sử dụng học liệu, giúp trẻ trải nghiệm với học liệu, được quan sát thiết kế đồ dùng đồ chơi với các học liệu.

Theo đó sử dụng các học liệu có trong danh mục của Bộ giáo dục đảm bảo tính an toàn, tính thẩm mỹ phù hợp với điều kiện thực tế, tạo môi trường để trẻ phát triển toàn diện và lành mạnh.

Cũng tại buổi tập huấn các giáo viên mầm non đã thảo luận trao đổi những kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời thực hành làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ từ vật liệu có sẵn, trình bày ý tưởng sản phẩm, trưng bày sản phẩm.Sau hội nghị này, 100% các cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên sẽ vận dụng những kiến thức kỹ năng để áp dụng hiệu quả trong việc sử dụng học liệu nhằm giúp trẻ tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho giáo viên mầm non và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non phù hợp với bối cảnh hiện nay./.

Hồng Vân (Trung tâm VH – TT – DL và TT huyện Yên Lập)