Yên Lập tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông
  • Cập nhật: 28/10/2021
  • Lượt xem: 2565 lượt xem

Để đảm bảo cây trồng vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt, hiện nay nông dân huyện Yên Lập tích cực ra đồng tập trung chăm sóc, bón phân làm cỏ trong đó chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng phương pháp an toàn sinh học trong phòng bệnh cho cây ngô vụ đông.


Bà con nông dân Thị trấn Yên Lập tích cực ra đồng bón phân và phòng trừ sâu bệnh cho cây ngô đông

Vụ đông năm 2021, huyện Yên Lập phấn đấu gieo trồng trên 1580 ha cây màu các loại. Trong đó, cây ngô đông là: 1.030ha, rau màu các loại 530 ha. Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm, Huyện chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân chủ động thu hoạch cây trồng vụ mùa đến đâu, tiến hành trồng cây vụ đông ngay đến đó. Đối với cơ quan chuyên môn luôn bám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn kịp thời bà con sử dụng giống cây trồng phù hợp với khung thời vụ; Chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương trong huyện tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh các biện pháp phòng trừ như: tập trung chăm sóc, tổ chức diệt chuột bằng các biện pháp tổng hợp.

Để cây sinh trưởng và phát triển tốt, cùng với các giải pháp đã và đang thực hiện Ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp huyện khuyến cáo người dân cần tiếp tục bám đồng chủ động bón phân làm cỏ, đảm bảo nguồn nước đặc biệt là các diện tích ngô tẻ phục vụ chăn nuôi. Đối với cây rau, cần thực hiện chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo quy trình sản xuất rau an toàn, sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc, đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch sản phẩm và phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu để đảm bảo năng suất, chất lượng./.

Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập)