Yên Lập trồng rừng đạt 105% kế hoạch
  • Cập nhật: 27/06/2022
  • Lượt xem: 4766 lượt xem

Theo kế hoạch năm 2022, huyện Yên Lập thực hiện trồng mới 1.200 ha rừng tập trung. Hiện nay, các địa phương trên toàn huyện đã hoàn thành tiến độ trồng rừng đạt 105% kế hoạch.

Để thực hiện đạt và vượt diện tích trồng rừng năm nay, cơ quan chuyên môn huyện và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực phối hợp thực hiện các bước, kiểm kê xác định đối tượng rừng trồng, xử lý thực bì, cung ứng giống kịp thời cho người dân.


Đến thời điểm này các địa phương trong huyện đã trồng mới được trên 1.231 ha rừng tập trung đạt 105% kế hoạch. Trong đó trồng rừng sản xuất: 1.226ha. Các loại cây trồng chủ yếu là: Kakeo, Bạch đàn, quếChuyển hóa rừng trồng cây gỗ lớn là 46 ha đạt 57% kế hoạch. Công tác khai thác gỗ rừng trồng cũng được các xã tập trung tuyên truyền,  theo dõi tiến độ khai thác rừng trồng của các hộ gia đình, cá nhân. Cùng với công tác trồng rừng, các ngành chức năng của huyện Yên Lập đã chỉ đạo sát sao công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng, chống cháy rừng để đảm bảo diện tích rừng sinh trưởng và phát triển tốt./.

Hồng Vân( Trung tâm VH, TT,DL & Truyền thông huyện Yên Lập)