51% dân số thế giới sẽ dùng Internet vào năm 2019
  • Cập nhật: 27/08/2018
  • Lượt xem: 37833 lượt xem

Năm 2019, sẽ có 3,9 tỷ người dùng Internet, chiếm 51% dân số thế giới. Cùng với đó, các thiết bị cá nhân và kết nối giữa máy móc với nhau, tốc độ băng rộng lớn hơn và hoạt động ứng dụng các dịch vụ video tiên tiến cũng sẽ gia tăng mạnh.

Dự báo Chỉ số tăng trưởng mạng (VNI) hàng năm của Cisco lần thứ 10 vừa được công bố cho thấy, lưu lượng IP (Internet Protocol - Giao thức Internet) hàng năm sẽ tăng gấp ba lần trong giai đoạn từ 2014 đến 2019, và sẽ đạt mức kỷ lục là 2 zettabytes. Theo dự báo của Cisco, tới năm 2019, lưu lượng IP toàn cầu sẽ đạt mức 168 exabytes, từ mức 59,9 exabytes mỗi tháng vào năm 2014. Tới năm 2019, lượng lưu lượng đi qua các mạng IP toàn cầu sẽ ngang bằng “toàn bộ lưu lượng Internet trước đây” (từ năm 1984 đến cuối năm 2013).

Một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với lưu lượng IP trong những năm tới đó là bởi số lượng người dùng Internet lớn hơn. Cùng với sự phát triển và mở rộng của các mạng cố định và di động, ngày càng có thêm nhiều người có thể truy cập mạng và truy cập Internet.

Năm 2014, cả thế giới chỉ có 2,8 tỷ người dùng Internet, chiếm 39% dân số thế giới ở mức 7,2 tỷ người. Tới năm 2019, sẽ có 3,9 tỷ người dùng Internet, chiếm 51% dân số theo dự báo của thế giới là 7,6 tỷ người (Nguồn: Phòng Dân số, Ban Kinh tế và Các vấn đề Xã hội của Liên hợp quốc).

Ảnh minh họa

Tiếp đó là bởi sự phổ biến của các thiết bị và kết nối. Với 24 tỷ thiết bị/kết nối sẽ tham gia vào mạng ở thời điểm 2019, so với chỉ có 14 tỷ vào năm 2014, mạng của các Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải thích ứng với sự gia tăng đáng kể về số lượng các thiết bị phức tạp. Những thiết bị này bao gồm máy tính bảng, điện thoại thông minh và Internet TV có độ phân giải UHD cũng như là các kết nối M2M và những thiết bị có thể đeo/mặc trên người (wearables) (bao gồm cả đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi sức khỏe...).

Đến năm 2019, mức bình quân trên toàn cầu sẽ là 3,2 thiết bị/kết nối trên mỗi đầu người, tăng từ con số 2 thiết bị/kết nối mạng trên mỗi đầu người vào năm 2014. Những thiết bị và kết nối tiên tiến này sẽ phải được xác thực mới có thể truy cập vào mạng cố định và di động, và chức năng xác thực đó đòi hỏi phải có thông tin, chức năng quản lý mạng và bảo mật tiên tiến. Chiến lược IPv6 toàn diện sẽ là một đòi hỏi bắt buộc để các nhà mạng viễn thông có thể hỗ trợ được số lượng và độ phức tạp của các thiết bị và kết nối mạng mới. Tới năm 2019, trên toàn cầu, 41% số thiết bị/kết nối mạng cố định và di động sẽ hỗ trợ giao thức IPv6, tăng từ mức 22% vào năm 2014.

Nhân tố thứ ba đó là bởi tốc độ băng rộng cố định nhanh hơn. Trên toàn cầu, tốc độ băng rộng cố định trung bình sẽ tăng gấp đôi từ 20,3 Mbps vào năm 2014 lên 42,5 Mbps vào năm 2019. Mỗi năm, tốc độ băng rộng cố định trung bình toàn cầu lại tăng trưởng 26%, từ 16 Mbps vào năm 2013 lên 20,3 Mbps vào năm 2014. Xét từ quan điểm khu vực, Tây Âu và Châu Á Thái Bình Dương sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về tốc độ mạng băng rộng cố định. Bắc Mỹ và các Khu vực khác cũng đang nâng cấp các tài nguyên mạng của họ để hỗ trợ những nội dung và ứng dụng có đòi hỏi cao hơn về băng thông (như là video độ phân giải UHD). Tới năm 2019, 33% số kết nối băng rộng cố định toàn cầu sẽ có tốc độ cao hơn 25 Mbps, tăng từ mức 29% hiện nay (tốc độ mạng di động được đề cập trong Báo cáo về chỉ số VNI đối với mạng di động Tháng 2 năm 2015).

Tiếp theo là bởi các dịch vụ video mới và tiên tiến. Tới năm 2019, lưu lượng IP video sẽ chiếm 80% toàn bộ lưu lượng IP, tăng từ mức 67% vào năm 2014. Sự phát triển của các dịch vụ video tiên tiến (như là UHD và video toàn cảnh/360 độ) cùng với các ứng dụng M2M ngày càng có xu hướng ứng dụng công nghệ video nhiều hơn được dự báo là sẽ tạo ra các yêu cầu mới về băng thông và khả năng mở rộng đối với nền tảng mạng của các Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Các khách hàng nhà riêng, doanh nghiệp và di động vẫn tiếp tục có nhu cầu rất lớn đối với các dịch vụ video tiên tiến trên tất cả các thể loại mạng và thiết bị, làm cho các nhân tố như chất lượng, sự thuận tiện, nội dung/trải nghiệm trở nên có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công.

Đà phát triển của công nghệ Di động cũng góp phần quyết định đối với lưu lượng IP. Tới năm 2019, sẽ có hơn 14% lưu lượng IP hàng tháng phát sinh từ các kết nối di động, và 53% lưu lượng IP hàng tháng sẽ phát sinh từ các kết nối Wi-Fi trên toàn cầu, làm cho các chiến lược tạo sự khác biệt và tạo doanh thu từ lưu lượng di động trở nên có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả các Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Tới năm 2019, Wi-Fi và các thiết bị kết nối di động sẽ tạo ra 67% lưu lượng IP – Wi-Fi: 53% và di động: 14% – so với lưu lượng cố định, loại lưu lượng sẽ chỉ còn chiếm 33% tổng lưu lượng. Năm 2014, lưu lượng cố định chiếm 54% lưu lượng IP trong khi lưu lượng Wi-Fi chiếm tới 42% và lưu lượng di động chỉ chiếm có 4 %.

Tiếp đó là bởi sự phát triển Mạng Internet của Vạn vật (The Internet of Everything - IoE) và M2M – Xu thế IoE cho thấy có một sự tăng trưởng rõ nét khi các kết nối M2M sẽ tăng trưởng gấp ba lần trong vòng 5 năm tới (lên tới 10,5 tỷ kết nối vào năm 2019). Sẽ có mức độ ứng dụng IoE đáng kể trong nhiều ngành kinh tế (như là trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, sản xuất, bán lẻ và giao thông vận tải) cũng như là các mô hình nhà riêng được kết nối (như là kết nối camera an ninh, công tơ điện/nước thông minh, điều khiển hệ thống chiếu sáng/nhiệt độ trong nhà...

Ảnh hưởng của Dịch vụ Game cũng góp phần quyết định lưu lượng IP. Cisco dự báo sẽ có sự gia tăng đáng kể về lưu lượng mạng liên quan đến các hoạt động tải về trò chơi (game downloads) do tính sẵn sàng của dung lượng lưu trữ trên các đầu máy chơi game, sự gia tăng lưu lượng điện toán đám mây hướng lên (upstream cloud traffic) và số lượng kết nối cáp quang lớn hơn.

Và cuối cùng là từ ứng dụng các dịch vụ tiên tiến. Theo Cisco, âm nhạc trực tuyến sẽ là dịch vụ Internet khu vực nhà riêng có tốc độ phát triển nhanh nhất với CAGR ở mức 7,7% trong giai đoạn từ 2014-2019, tăng từ 1,2 tỷ người dùng lên 1,7 tỷ người dùng vào năm 2019. Dịch vụ dựa trên vị trí di động (mobile location-based service - LBS) sẽ là dịch vụ di động của người tiêu dùng có tốc độ phát triển nhanh nhất với CAGR ở mức 27,5% trong giai đoạn từ 2014-19, tăng từ 597 triệu người dùng lên 2 tỷ người dùng vào năm 2019.

Dịch vụ hội nghị truyền hình trên máy desktop và cá nhân sẽ là dịch vụ Internet doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất với CAGR ở mức 23,5% trong giai đoạn từ 2014-2019, tăng từ 76 triệu người dùng lên 220 triệu người dùng vào năm 2019.

Theo Vnmedia