Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 19/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
19/08/2020 10:04

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 19/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 18/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
18/08/2020 08:34

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 18/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 17/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
17/08/2020 09:22

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 17/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tại xã Xuân Viên
T/h: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT yên Lập) 14/08/2020 16:00

Sáng 10/8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn(PCTT&TKCN) huyện Yên Lập tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) năm 2020 tại xã...

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 14/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
14/08/2020 11:19

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 14/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 13/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
13/08/2020 09:54

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 13/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 12/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
12/08/2020 09:57

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 12/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

XUÂN AN TÍCH CỰC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG COVID- 19, LAN TỎA NHỮNG GIÁ TRỊ YÊU THƯƠNG
Hồng Nhung - BT Đoàn xã Xuân An 11/08/2020 13:51

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên Thế giới và ở trong nước, BCĐ phòng chống Covid-19 xã Xuân An đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành tuyên truyền...

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 10/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
10/08/2020 11:10

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 10/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 07/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
07/08/2020 13:38

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 07/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Thông báo khẩn số 24 của Bộ Y tế
07/08/2020 07:12

Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 24, đề nghị những người từng đến những địa điểm sau thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19:

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 06/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
06/08/2020 08:22

Báo cáo cập nhật (6h00, ngày 06/8/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau: