Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 10/01/2022
Ban Biên tập 10/01/2022 22:03

Từ 18h00 ngày 09/01/2022 đến 18h00 ngày 10/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 02 ca mắc COVID-19 mới.

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 08/01/2022
Ban Biên tập 08/01/2022 21:55

Từ 18h00 ngày 07/01/2022 đến 18h00 ngày 08/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 111 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 05 ca mắc COVID-19 mới. Phó Thủ tướng Chính phủ...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 07/01/2022
Ban Biên tập 07/01/2022 22:26

Từ 18h00 ngày 06/01/2022 đến 18h00 ngày 07/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 103 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 02 ca mắc COVID-19 mới. Tổ chức tiêm liều bổ...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 06/01/2022
Ban Biên tập 06/01/2022 21:16

Từ 18h00 ngày 05/01/2022 đến 18h00 ngày 06/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 110 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 04 ca mắc COVID-19 mới . Bộ Y tế hướng dẫn tăng...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 05/01/2022
Ban Biên tập 05/01/2022 22:43

Từ 18h00 ngày 04/01/2022 đến 18h00 ngày 05/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 101 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 05 ca mắc COVID-19 mới. UBND huyện ban hành văn...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 04/01/2022
Ban Biên tập 04/01/2022 21:56

Từ 18h00 ngày 03/01/2022 đến 18h00 ngày 04/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 75 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 03 ca mắc mới tại: Thị trấn Yên Lập, xã Lương...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 03/01/2021
Ban Biên tập 03/01/2022 21:04

Từ 18h00 ngày 02/01/2022 đến 18h00 ngày 03/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 94 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 04 ca mắc COVID-19 mới tại các xã: Xuân Thuỷ, xã...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 02/01/2022
Ban Biên tập 02/01/2022 21:10

Từ 18h00 ngày 01/01/2022 đến 18h00 ngày 02/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 65 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 07 ca mắc COVID-19 mới tại: Xã Xuân An (03), xã...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 01/01/2022
Ban Biên tập 01/01/2022 21:49

Từ 18h00 ngày 31/12/2021 đến 18h00 ngày 01/01/2022, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 31/12/2021
Ban Biên tập 01/01/2022 21:38

Từ 06h00 đến 18h00 ngày 31/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 mới. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 và các biến thể mới...

Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022
Ban biên tập 31/12/2021 08:00

Ngày 30/12/2021, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập ký ban hành Văn bản số 2125/UBND-YT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 30/12/2021
Ban Biên tập 30/12/2021 21:41

Từ 18h00 ngày 29/12/2021 đến 18h00 ngày 30/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 104 ca mắc COVID-19 mới. Sở Y tế đề nghị chuẩn bị các điều kiện tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại...