Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 29/12/2021
Ban Biên tập 29/12/2021 20:34

Từ 18h00 ngày 28/12/2021 đến 18h00 ngày 29/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 51 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập ghi nhận 07 ca mắc COVID-19 mới. Bộ Y tế ban hành hướng...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 28/12/2021
Ban Biên tập 28/12/2021 21:41

Từ 18h00 ngày 27/12/2021 đến 18h00 ngày 28/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới. Việt Nam phát hiện ca bệnh COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên. Ban Thường...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 27/12/2021
Ban Biên tập 27/12/2021 21:27

Từ 18h00 ngày 26/12/2021 đến 18h00 ngày 27/12/2021 tỉnh Phú Thọ ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 mới. Từ ngày 28/12/2021, tạm dừng tổ chức bán trú đối với các cơ sở giáo dục tiểu học...

Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng
25/12/2021 21:36

Ngày 07/12/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5619-QĐ/YT về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị,...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 25/12/2021
Ban Biên tập 25/12/2021 21:20

Từ 18h00 ngày 24/12/2021 đến 18h00 ngày 25/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 48 ca mắc COVID-19 mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 24/12/2021
Ban Biên tập 24/12/2021 21:09

Từ 18h00 ngày 23/12/2021 đến 18h00 ngày 24/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 59 ca mắc COVID-19 mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới...

Kết quả tiếp nhận tác phẩm dự thi cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”
Ban Biên tập 24/12/2021 04:47

Cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập” được triển khai từ tháng 6/2021; thời gian tiếp nhận tác phẩm tham gia dự thi từ 01/7/2021 đến hết ngày 15/12/2021

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 23/12/2021
Ban Biên tập 23/12/2021 20:53

Từ 18h00 ngày 22/12/2021 đến 18h00 ngày 23/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 51 ca mắc COVID-19 mới; huyện Yên Lập không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Huyện Yên Lập chỉ đạo quản lý,...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 22/12/2021
Ban Biên tập 22/12/2021 21:21

Thành phố Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước với số ca mắc mới trong ngày 22/12/2021 là 1.646 ca. Trong 24 giờ qua, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 39 ca mắc COVID-19 mới; huyện Yên Lập không ghi...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 21/12/2021
Ban biên tập 21/12/2021 21:18

Từ 08h00 ngày 20/12/2021 đến 18h00 ngày 21/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 45 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 24 trường hợp mắc mới cộng đồng. Sở Y tế đề nghị tăng cường các biện...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 20/12/2021
Ban Biên tập 20/12/2021 19:50

Từ 18h00 ngày 19/12/2021 đến 18h00 ngày 20/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 16 ca mắc COVID-19 mới; huyện Yên Lập ghi nhận 01 ca mắc COVID-19 mới tại xã Mỹ Lương. Thủ tướng Chính phủ...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 19/12/2021
Ban Biên tập 19/12/2021 21:43

Từ 18 giờ 00 ngày 18/12/2021 đến 18 giờ 00 ngày 19/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 26 ca mắc COVID-19 mới; huyện Yên Lập ghi nhận 01 ca mắc COVID-19 mới tại xã Lương Sơn