Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 18/12/2021
Ban Biên tập 18/12/2021 21:23

Từ 18h00 ngày 17/12/2021 đến 18h00 ngày 18/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 mới. Sở Y tế ban hành quyết định về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn...

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất CN-TTCN trên địa bàn
Ban Biên tập 17/12/2021 22:08

Trên địa bàn huyện hiện nay đã xảy ra lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (xã Lương Sơn). Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan; đồng...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 17/12/2021
Ban Biên tập 17/12/2021 21:22

Từ 18h00 ngày 16/12/2021 đến 18h00 ngày 17/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 mới. Lũy tính huyện Yên Lập ghi nhận 44 ca mắc COVID-19 mới. Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vắc...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống Covid-19 ngày 15/12/2021
Ban Biên tập 15/12/2021 21:24

Từ 18h00 ngày 14/12/2021 đến 18h00 ngày 15/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 41 ca mắc COVID-19 mới; huyện Yên Lập ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới và có 03 xã: Xuân Viên, Mỹ Lương,...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 14/12/2021
Ban Biên tập 14/12/2021 21:17

Từ 18h00 ngày 13/12/2021 đến 18h00 ngày 14/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 29 ca mắc COVID-19 mới. Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị rà soát số...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 13/12/2021
Ban Biên tập 13/12/2021 21:21

Từ 18h00 ngày 12/12/2021 đến 18h00 ngày 13/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 mới. Lũy tính huyện Yên Lập ghi nhận 21 ca mắc COVID-19

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 12/12/2021
Ban Biên tập 12/12/2021 21:22

Từ 18h00 ngày 11/12/2021 đến 18h00 ngày 12/12/2021: Phú Thọ ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 mới. Bộ Y tế ban hành văn bản khẩn hướng dẫn về việc tiêm mũi 2 vắc xin do Moderna sản xuất...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 11/12/2021
Ban Biên tập 11/12/2021 21:21

Từ 18h00 ngày 10/11/2021 đến 18h00 ngày 11/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 mới; trong đó, huyện Yên Lập có 01 ca mắc COVID-19 mới tại xã Lương Sơn. Thủ tướng...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 10/12/2021
Ban Biên tập 11/12/2021 10:11

Từ 18h00 ngày 09/12/2021 đến 18h00 ngày 10/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 mới.

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 09/12/2021
Ban Biên tập 09/12/2021 22:21

Từ 18h00 ngày 08/12/2021 đến 18h00 ngày 09/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới. Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 08/12/2021
Ban Biên tập 08/12/2021 22:38

Từ 18h00 ngày 07/12/2021 đến 18h00 ngày 08/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 34 ca mắc COVID-19 mới. Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị,...

Thông tin tuyên truyền phòng, chống COVID-19 ngày 07/12/2021
Ban biên tập 08/12/2021 08:59

Từ 18h00 ngày 06/12/2021 đến 18h00 ngày 07/12/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 mới. Bộ Y tế ban hành Công điện về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch...