Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 7/2021
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 01/07/2021 14:50

Câu chuyện: TẤM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

Về tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025
Ban Biên tập 04/06/2021 10:58

Theo Quy chế số 13/QC/BTGTW ngày 29/01/2021 về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 5/2021
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 03/05/2021 14:46

Câu chuyện: CHUYỆN BÁC HỒ ĐI BẦU CỬ

Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 04/2021
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 05/04/2021 14:43

Câu chuyện: VIỆC CHI TIÊU CỦA BÁC HỒ

Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 02/2021
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 03/02/2021 14:39

Câu chuyện: ĐÊM GIAO THỪA BÁC ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO

NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ DƯỚI CỜ THÁNG 01/2021
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 31/12/2020 10:33

Câu chuyện: BÁC HỒ TĂNG GIA SẢN XUẤT VỚI CHIẾN SĨ

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 12/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 26/11/2020 07:35

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 11/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 02/11/2020 08:00

NÂNG NIU TẤT CẢ CHỈ QUÊN MÌNH

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 10/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/09/2020 09:31

Bác đến thăm và nói chuyện với Đại hội ba đảm đang của phụ nữ Thủ đô

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 9/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/08/2020 10:30

Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 8/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/07/2020 09:28

Gương mẫu tôn trọng luật lệ

Nội dung sinh hoạt chuyên đề dưới cờ tháng 7/2020
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 20/06/2020 10:25

Thời gian quý báu lắm