NGĂN NẮP VÀ TRẬT TỰ
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY 01/06/2023 07:00

Hồi ở Pác Bó, dù sống ở trong hang đá hay trong một lán nhỏ, Bác Hồ vẫn giữ nếp sống ngăn nắp và trật tự. Đồ đạc, tài liệu Bác sắp xếp theo thứ tự riêng, cái nào ra cái đó, không...

Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 3/2023
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 01/03/2023 15:40

Câu chuyện: TƯ TƯỞNG VÀ TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ

tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 02/2023
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 02/02/2023 10:48

Câu chuyện: Gương mẫu tôn trọng luật lệ

Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 1/2023
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 04/01/2023 10:56

Câu chuyện: HÀNH TRANG GIẢN DỊ

Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 12/2022
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 01/12/2022 15:35

Câu chuyện: TẤM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI CHIẾN SĨ

Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 9/2022
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 01/09/2022 15:29

Câu chuyện: BÁC HỒ VỀ THĂM LỖ KHÊ

Thiêng liêng những buổi sinh hoạt dưới cờ
Hồng Vân - Vũ Trịnh - Xuân Đôn ( Trung tâm VH,TT,DL và TT) 09/08/2022 14:21

Từ năm 2019 đến nay các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị huyện Yên Lập đã duy trì tổ chức thực hiện nghi thức chào cờ Tổ Quốc, hát Quốc ca, sinh hoạt chính trị vào sáng thứ...

Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 8/2022
Ban Tuyên giáo Huyện ủy 01/08/2022 15:23

Câu chuyện: KIÊN TRÌ CHỐNG LẠI TUỔI GIÀ VÀ BỆNH TẬT

Yên Lập đạt giải Ba Hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - hè 2022”
Xuân Đôn (TTVHTTDL&TT huyện Yên Lập) 26/07/2022 11:04

Ngày 25/7, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách - hè 2022” với chủ đề “Một thời hoa lửa” kỷ niệm...

Yên Lập: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII
Hồng Vân - Vũ Trịnh ( Trung tâm VH-TT-DL và TT) 21/07/2022 15:47

Trong 2 ngày 21,22/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tài liệu phục vụ sinh hoạt dưới cờ tháng 7/2022
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ 01/07/2022 15:12

Câu chuyện: PHẢI BIẾT QUAN TÂM TỚI MỌI NGƯỜI HƠN

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Nguồn: Báo Phú Thọ 21/02/2022 09:44

Với nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở Đảng là tế bào nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng...