Báo cáo cập nhật (8h, ngày 27/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
27/02/2020 09:10

Theo cáo cáo cập nhật (8h, ngày 27/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 26/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
26/02/2020 08:14

Theo báo cáo cập nhật (8h, ngày 26/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 25/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
25/02/2020 08:57

Theo báo cáo cập nhật (8h, ngày 25/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 24/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
24/02/2020 09:42

Theo báo cáo cập nhật nhanh (8h, ngày 24/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 21/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
21/02/2020 09:59

Theo báo cáo cập nhật (8h, ngày 21/02/2020) của phòng Y tế về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra dự án hồ thuỷ lợi ngòi Giành
Thực hiện: Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập) 20/02/2020 10:17

Ngày 19/2, đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đoàn công tác của Bộ đã thăm và kiểm tra dự án hồ thuỷ lợi ngòi Giành, xã...

Trồng ớt xanh cho hiệu quả kinh tế cao ở Xuân Viên
Thực hiện: Hồng Vân- Xuân Đôn ( Đài TT Yên Lập) 20/02/2020 10:11

Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân là nền tảng vững chắc trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, xã...

Cập nhật mới nhất (ngày 20/02/2020 ) về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19
20/02/2020 10:08

Theo báo cáo cập nhật (ngày 20/02/2020 ) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Danh sách người trở về từ quốc gia có dịch (Trung Quốc) và người trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc đang được theo dõi tại cộng đồng
19/02/2020 09:18

Theo báo cáo cung cấp của phòng Y tế huyện (ngày 19/02/2020) danh sách người trở về từ quốc gia có dịch (Trung Quốc) và người trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc đang được theo dõi tại cộng...