Ba người ở Phú Thọ tiếp xúc gần ca nhiễm 208 có kết quả âm tính
Nguồn: Báo Điện tử Nhân dân 03/04/2020 12:28

NDĐT - Ông Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở y tế Phú Thọ cho biết, trên địa bàn khu 3, xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có ba trường hợp tiếp xúc gần (F1) bệnh nhân 208 đã có...

Báo cáo cập nhật (03/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
03/04/2020 10:24

Theo Báo cáo cập nhật (03/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Báo cáo cập nhật (02/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
02/04/2020 11:48

Theo Báo cáo cập nhật (02/4/2020) của phòng Y tế huyện về tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020
01/04/2020 17:38

Ngày 01/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Thông báo số 27/TB-UBND Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020

Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
01/04/2020 17:34

Ngày 01/4/2020 UBND huyện Yên Lập ban hành Văn bản số 427/UBND-VHTT Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Báo cáo cập nhật (8h, ngày 01/4/2020) của phòng Y tế huyện Yên Lập về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập
01/04/2020 12:30

Theo Báo cáo cập nhật (8h, ngày 01/4/2020) của phòng Y tế huyện Yên Lập về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập, như sau:

Thông báo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
01/04/2020 09:00

Ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Về thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống Covid-19
01/04/2020 09:00

Ngày 31/3/2020 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 1285/UBND-KGVX Về thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống Covid-19

Thông báo về việc lập danh sách các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc nguồn lây Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai và các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam
01/04/2020 08:52

Ngày 30/3/2020 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ ban hành Văn bản số 604/CV-BCĐ về việc lập danh sách các trường hợp có nguy cơ tiếp xúc nguồn lây Covid-19 tại...