Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ

Số/ Ký hiệu 05/2018/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/06/2018
Đơn vị ban hành Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Người ký Đào Ngọc Dung
Ngày có hiệu lực 15/08/2018
Nội dung
File đính kèm 05-BLDTBXH.signed.pdf