Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
Quyết định về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hưng Long, huyện Yên Lập Còn hiệu lực