Ngày 20 tháng 07 năm 2024

Ban Điều hành Dự án 8 huyện phát động chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới cho phụ nữ và trẻ em

Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023, với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Ngày 27/11, tại UBND xã Lương Sơn, Ban Điều hành Dự án 8 huyện Yên Lập tổ chức phát động chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban điều hành Dự án 8 của huyện; đồng chí Nguyễn Kim Huỳnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Chủ đề của chiến dịch truyền thông: “Xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em” là một trong những nội dung hoạt động của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Mục tiêu tổng quát của chiến dịch là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vấn đề đặt ra với phụ nữ và trẻ em…

Để Chiến dịch truyền thông thực sự phát huy hiệu quả, đồng chí Đinh Hải Nam, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban điều hành Dự án 8 của huyện đề nghị Hội LHPN huyện phối hợp UBND xã địa bàn thực hiện Dự án 8 chỉ đạo thực hiện tốt Chiến dịch truyền thông về xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em song trước ngày 15/12/2023. Các đơn vị đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động mỗi người dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. Phát động sâu rộng đến từng khu dân cư, hộ gia đình, thực hiện tốt chiến dịch truyền thông trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội.


Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham gia diễu hành truyền thông về xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại các khu dân cư thuộc vùng khó khăn tham gia Dự án 8 trên địa bàn xã Lương Sơn./.

Thực hiện: Bích Thọ – Hoàng Long (Trung tâm VH,TT,DL &TT Yên Lập)

TIN LIÊN QUAN

Xã Nga Hoàng khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2024


Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Xuân An


Yên Lập: Tặng quà các gia đình thân nhân liệt sỹ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7


Câu chuyện: Việc chi tiêu của Bác Hồ


Ủy ban MTTQ huyện Yên Lập: Sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc 6 tháng đầu năm