Ngày 12 tháng 04 năm 2024

Công an xã Mỹ Lương nỗ lực hết mình vì bình yên cuộc sống Nhân dân

Sau hơn ba năm thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về cơ sở, lực lượng Công an xã ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã phát huy trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh, góp phần quan trọng vào việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở và giữ gìn bình yên thôn xóm. Cũng trong thời gian qua, lực lượng công an xã đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do thời gian điều động, bố trí Công an xã chính quy thực hiện trong một thời gian ngắn nên sẽ không tránh khỏi những thiếu thốn, khó khăn ban đầu. Song, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng công an xã Mỹ Lương đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm; không để tồn tại điểm nóng; không bị động, bất ngờ là phương pháp mà lực lượng công an xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập tập trung thực hiện trong thời gian qua.

Xã Mỹ Lương là một xã nằm về phía Bắc của huyện Yên Lập, có tổng diện tích đất tự nhiên là 3849 ha. Phía Bắc tiếp giáp với xã Mỹ Lung – Yên Lập và xã Vô Tranh – Hạ Hòa; phía Nam tiếp giáp với xã Lương Sơn và xã Trung Sơn – Yên Lập, phía Tây tiếp giáp với xã Chấn Thịnh – Văn Chấn – Yên Bái, phía Đông tiếp giáp với xã Vô Tranh – Hạ Hòa. Xã có tuyến đường quốc lộ 70B chạy qua và các tuyến đường liên tỉnh, liên xã. Toàn xã có 1.710 hộ và 6804 khẩu, gồm các dân tộc Mường, Kinh, Dao, Cao Lan… kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Địa bàn xã có 14 khu dân cư, có 02 tôn giáo hoạt động đó là Đạo phật và Đạo Tin lành; Đạo phật đều sinh hoạt thường kỳ tại chùa Giáp Khế xã Mỹ Lương – Yên Lập, không có hoạt động tà đạo trái phép. Trong năm 2023, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định; Đảng uỷ, UBND xã đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy được sức mạnh của  quần chúng nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của huyện nói chung và của xã nói riêng như: Tết Nguyên đán Quý Mão, Lễ hội đền Hùng năm 2023. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông tuy đã được kiềm chế song vẫn tiềm ẩn phức tạp. Xác định nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên những địa bàn giáp ranh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Yên Lập đã quyết định tổ chức kiện toàn lực lượng công an xã, trong đó có xã Mỹ Lương nhằm nâng cao sức chiến đấu, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an xã. Từ đó, lực lượng công an xã Mỹ Lương không ngừng được củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đặc biệt là việc bố trí công an chính quy về xã đã mang lại hiệu quả rất tích cực.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an xã Mỹ Lương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân địa phương, thực hiện xây dựng thành công địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm nóng phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là công tác điều tra cơ bản quản lý chặt chẽ các địa bàn, đối tượng để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; củng cố và phát huy vai trò của công an khu vực; thành lập các tổ tuần tra kiểm soát và duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát hành chính nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các hành vi, đối tượng vi phạm pháp luật. Đồng thời, lực lượng công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành xây dựng và củng cố được nhiều mô hình vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, như: kiện toàn hoạt động 02 Ban an ninh trật tự, 10 Tổ Liên gia tự quản do thay đổi nhân sự. Hiện đang duy trì hoạt động hiệu quả 14 Ban an ninh trật tự, 53 Tổ Liên gia tự quản, các Ban an ninh trật, Tổ LGTQ đã cung cấp nhiều tin liên quan đến an ninh chính trị, trật tự xã hội có giá trị góp phần giúp lực lượng Công an thực hiện đạt hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.  Ban Chỉ đạo xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch  tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn khu dân cư tổ chức tuyên truyền 2 phương án, 3 kế hoạch trong thế trận An ninh nhân dân. Hiện nay Công an xã đang nghiên cứu và căn cứ vào tình hình thực tế để tham mưu thực hiện. Ban Chỉ đạo xã đã chỉ đạo không tổ chức diễn tập mà tiến hành tăng cường tuyên truyền về công tác “Phòng cháy chữa cháy” và “Vây bắt kẻ gian” trong thế trận An ninh nhân dân trên hệ thống truyền thanh; đồng thời duy trì thực hiện kế hoạch tuần tra vũ trang, tuần tra Nhân dân; Trong năm đã tổ chức 80 lượt tuần tra với trên 320 lượt người tham gia. Hướng dẫn các khu dân cư rà soát xây dựng, bổ sung các hương ước, quy ước về an ninh trật tự ở các khu dân cư và các nội quy, quy định trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nhằm phát huy trách nhiệm cá nhân của cả cộng đồng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp của quần chúng, tạo thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc để phòng ngừa, tấn công kẻ địch và tội phạm.

Ban Chỉ đạo xã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, Huyện ủy, UBND huyện, công an huyện về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ  Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28, ngày 19/8/2014 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28, ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng thời, quán triệt và thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Công an xã Mỹ Lương đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; “xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng gắn với đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần “tự soi, tự sửa”, gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với siết chặt điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm, chia thành nhiều đợt thi đua  ngắn với chủ đề, nội dung trọng tâm, tiêu chí cụ thể và phát động sâu rộng trong toàn lực lượng trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Mặt khác, lãnh đạo Công an huyện luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, thường xuyên phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của tập thể cá nhân. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi và chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Với điểm nhấn là đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt yêu cầu nghiệp vụ, phát triển kinh tế xã hội, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư. Công khai nội dung, thời gian, điều kiện, lệ phí làm thủ tục cấp phát căn cước công dân, hộ chiếu xuất cảnh tại nơi tiếp công dân và cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Niêm yết công khai thủ tục, quy trình, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính, công khai số điện thoại, đường dây nóng, đặt hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc, nơi tiếp công dân của Công an xã. Lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Gắn kết với cuộc vận động Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Điểm nhấn là phong trào Cả nước thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đẩy mạnh xã hội hóa nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, làm cho phong trào thêm đa dạng, phong phú, vừa tạo dựng những phong trào mới, vừa kế thừa và phát huy các phong trào truyền thống ở địa phương.

Theo đó, Công an xã Mỹ Lương đã đạt được kết quả như là: Đã tổ chức tuyên truyền phổ biến tại 14 khu dân cư và 02 nhà trường trên địa bàn xã. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, giáo viên, học sinh về quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đồng thời đã tiến hành xây dựng, duy trì hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thành lập theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên và bệnh nhân tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng cơ quan, địa phương “an toàn về an ninh, trật tự”, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương và phối hợp với lực lượng bảo vệ tăng cường công tác tuần tra vào ban đêm để đảm bảo an ninh, trật tự. Thực hiện tốt chính sách liên quan đến an sinh xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh, giáo dục, y tế, việc làm, đất đai, quy hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng. Công tác tiếp dân được duy trì tốt, hoạt động hiệu quả góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn nhìn chung cơ bản ổn định, không có diễn biến phức tạp; công tác nhận, xử lý và giải quyết đơn được chú trọng và thực hiện tốt.

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự cơ sở đầy cam go quyết liệt, lực lượng Công an xã Mỹ Lương đã phối hợp với Công an huyện Yên Lập không ngừng tu dưỡng rèn luyện, khắc phục khó khăn, thách thức nguy hiểm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần kiên quyết mưu trí dũng cảm, điều tra khám phá nhiều đường dây buôn bán vận chuyển ma túy từ tỉnh ngoài về địa phương, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự được nhân dân đồng tình khen ngợi; Tổ chức các đợt vận động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, truy bắt các đối tượng truy nã, trốn thi hành án, vận động người phạm tội ra đầu thú; thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang quản lý, sử dụng trái phép; phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, phòng chống dịch bệnh và giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết giữa các tôn giáo và đoàn kết giữa đồng bào tôn giáo với đồng bào không theo tôn giáo để cùng phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chuyên đề công tác trọng tâm: Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; an toàn phòng cháy, chữa cháy; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết, lập lại trật tự kỷ cương về an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Mở các đợt tuyên truyền vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo. Công an xã Mỹ Lương đã chú trọng công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, đồng bào các tôn giáo về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; nâng cao giác ngộ chính trị, phân biệt được hoạt động tôn giáo thuần túy với hoạt động tôn giáo bị lợi dụng vì mục đích chính trị. Chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người và tích cực hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ; phòng chống cháy nổ, qua đó đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. lực lượng Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, đoàn thể, khu dân cư phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, các đối tượng quản lý theo các Nghị định của Chính phủ tại gia đình và cộng đồng; thường xuyên gặp gỡ các đối tượng kiểm điểm, răn đe, giáo; Tuyên truyền, giáo dục Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và tổ chức tuyên truyền giáo dục Luật An toàn giao thông tại 14 khu dân cư và 02 trường học.

Nổi bật lên ở xã Mỹ Lương, trong dịp cao điểm ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thông qua tuyên truyền về phòng, chống tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, pháo tự chế và phát động phong trào toàn dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, pháo tự chế, lực lượng Công an xã đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 15kg pháo tự chế và hỗn hợp thuốc pháo. Trong công tác phòng, chống cháy nổ, lực lượng Công an huyện đã tổ chức gần 20 lượt gặp gỡ người có uy tín trong đồng bào tôn giáo để tranh thủ phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an gần 40 khẩu súng tự chế và nhiều vũ khí thô sơ.

Lực lượng Công an xã luôn chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Do vậy, tình hình an ninh nội bộ, an ninh nông thôn luôn ổn định, không để phát sinh phức tạp. Công an xã Mỹ Lương đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thường xuyên thông báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm và hướng dẫn nhân dân các biện pháp nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa. Đẩy mạnh các nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào công tác điều tra cơ bản, rà soát, đưa đối tượng vào diện sưu tra, xác lập chuyên án, xây dựng mạng lưới bí mật; kiểm danh, kiểm diện các đối tượng trọng điểm về an ninh, hình sự, ma túy; tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công tội phạm, tập trung đấu tranh ngăn chặn tội phạm giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, các ổ nhóm cờ bạc.

Với vai trò nòng cốt, Công an xã Mỹ Lương đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo xã có những biện pháp phù hợp, sát với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, tạo sự lan tỏa, đồng thuận, Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng mô hình. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền cho người dân và toàn thể cán bộ viên chức nâng cao ý thức cảnh giác cũng như ý nghĩa, củng cố, duy trì hoạt động của mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, tổ chức phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hướng tới tất cả những vấn đề phát sinh trong nội bộ nhân dân đều được nhân dân, ban công tác thôn, tổ hòa giải kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở với phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Trong năm 2023, Công an xã đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo Vì an ninh Tổ quốc xã củng cố nâng chất lượng các Tổ nhân dân tự quản – lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, hỗ trợ tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Nhìn chung các mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã mang lại hiệu quả tích cực. Thấy được hiệu quả đó, nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân luôn khẳng định Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc có vị trí, vai trò quan trọng, là hình thức thích hợp, hiệu quả để tập hợp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Kết luận số 44/KL-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư (Khóa XII) “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” nêu rõ: “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng” “thế trận lòng dân”, thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tại Điều 16 Luật An ninh quốc gia xác định: “vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nội dung hàng đầu để xây dựng nền ANND và thế trận ANND. Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an nêu rõ “về tăng cường xây dựng, củng cố nền ANND, thế trận ANND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” cũng nêu: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc làm nội dung nòng cốt của công tác xây dựng, củng cố nền ANND”. Theo báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng trong phương hướng, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã chỉ rõ: “Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân”.

Để Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Mỹ lương thật sự lan tỏa, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Hội đồng Bảo vệ An ninh, trật tự của xã, nòng cốt là lực lượng Công an xã đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa bàn. Bên cạnh đó, Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hiểu về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an nin trật tự; nâng cao cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hình thức đổi mới, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng trên địa bàn xã.

Nhìn chung, các mô hình trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã được xây dựng rất đa dạng, phong phú. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, điểm sáng, gương sáng theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở được triển khai thực hiện tại địa phương rất hiệu quả, được nhân dân trong xã đồng tình, tích cực tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, Công an xã cũng thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền, định kỳ tổ chức các cuộc họp lắng nghe ý kiến, đề xuất, nguyện vọng của nhân dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Với tinh thần cầu thị của lực lượng Công an xã đã được quần chúng nhân dân ủng hộ, tin yêu và đánh giá cao, từ đó giúp đỡ cho lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song song với công tác xây dựng các mô hình, lực lượng Công an xã còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, qua hoạt động đó, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, tình hình an ninh trật tự tại xã Mỹ Lương cũng sẽ đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp. Các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, biên giới, dịch bệnh Covid-19 để tiến hành hoạt động chống phá. Bên cạnh đó, những vấn đề phức tạp liên quan đến việc đền bù, giải tỏa mặt bằng, tranh chấp, khiếu kiện đai đất, lấn chiếm đất công, khai thác đất mặt trái phép tiếp tục gia tăng. Đồng thời, số lượng lớn các đoàn lâm thời, các tổ chức NGO đến làm việc, du lịch, hoạt động từ thiện tại địa bàn xã Mỹ Lương ngày càng nhiều cũng xảy ra nhiều vấn đề phức tạp, cùng với tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình đó, để xây dựng, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tại xã Mỹ Lương; trong thời gian tới, Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã Mỹ Lương cần tiến hành đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về  “Tăng cường sự lãnh đạo sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 44/KL-TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư (Khóa XII) “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ An ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Không ngừng đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của xã, gắn với các phong trào, cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và địa phương như: Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói giảm nghèo”…

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn xã Mỹ Lương

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào các chuyên mục, chương trình thu hút sự quan tâm của nhân dân, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về âm mưu, phương thức, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, hoạt động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, biên giới, dịch bệnh Covid-19 để chống phá. Mặt khác, hướng dẫn cho nhân dân phương pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở… Luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; tạo các kênh trao đổi an toàn, thuận tiện, các diễn đàn để nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đạt hiệu quả.

Ba là, tổ chức tốt công tác tham mưu trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn xã Mỹ Lương

Trong thời gian tới, lực lượng Công an xã cần tiếp tục tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; và các Thông tư như: Thông tư 122/2021/TT-BCA ngày 21/12/2021 của Bộ Công an “Quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an “quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh, trật tự”;  tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, và các tổ chức chính trị – xã hội của xã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết liên tịch đã ký; củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân phòng, các Tổ Nhân dân tự quản góp phần bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, cần kịp thời nhân rộng các mô hình tiên tiến, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngoài ra, tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban, hội nghị, sơ kết, tổng kết giữa Công an xã với các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội có liên quan đến công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó cần quán triệt những quy định về trách nhiệm của các lực lượng trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mặt khác, tham mưu UBND xã có chính sách phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với từng lợi thế của mỗi địa bàn trong xã, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, dịch bệnh, tội phạm và các vi phạm pháp luật tại địa phương.

Bốn là, nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chinh trị – xã hội có liên quan trong công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn xã Mỹ Lương

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Mỹ Lương để đạt được hiệu quả cao cần phải có sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng và có sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành trong đó lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt. Công an xã cần thường xuyên tiến hành trao đổi thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật với các ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn xã, đồng thời tổ chức hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh, trật tự. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa 03 lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng về việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Năm là, tăng cường thu thập thông tin phục vụ công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn xã Mỹ Lương

Thực tế cho thấy công tác thu thập thông tin, nắm tình hình có vai trò, vị trí quan trọng, là cơ sở, tiền đề, là điều kiện tiên quyết để đưa ra các chủ trương, biện pháp công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đúng đắn, kịp thời, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Để có thông tin, cơ sở vững chắc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền có chủ trương, biện pháp chỉ đạo đúng đắn đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn xã Mỹ Lương. Do đó, Công an xã Mỹ Lương phải sử dụng mọi lực lượng, phương tiện, biện pháp cần thiết để tiến hành nắm tình hình một cách sâu rộng, toàn diện, chính xác theo các văn bản của Bộ Công an hướng dẫn. Đồng thời, Công an xã cần phải tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình từ xa, nắm một cách toàn diện, sâu sát và kịp thời thông qua nhiều kênh thông tin, từ nhiều nguồn, nhiều lực lượng cả trong và ngoài ngành, đáng chú ý nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân. Chú trọng việc xây dựng mạng lưới bí mật đủ số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu về công tác.

Sáu là, xây dựng lực lượng Công an xã Mỹ Lương đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Công an xã Mỹ Lương cần chú trọng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục đề xuất với Ban lãnh đạo Công an huyện, Ban Giám đốc Công an tỉnh trang bị, đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị để phục vụ công tác. Đặc biệt, cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện nghiêm túc 06 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, phát huy được tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ đối với công việc được giao./.

Thực hiện: Đại úy Sa Nguyễn Đình Duy – Cán bộ Công an xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập

TIN LIÊN QUAN

Sinh hoạt chuyên môn giáo dục Mầm non cấp huyện


YÊN LẬP: HỌP BAN TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2024


Chương trình giao lưu” Bé với an toàn giao thông” tại Trường Mầm non Thượng Long


Đoàn công tác của huyện Yên Lập thăm Trại Văn hoá


Huyện Yên Lập dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng