Ngày 22 tháng 07 năm 2024

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Lập, lần thứ IV năm 2024

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Yên Lập lần thứ IV, năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 25/6. Theo đó, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đang được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện.

Trên địa bàn huyện hiện có 32 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, tỷ lệ người DTTS chiếm trên 80%, chủ yếu là dân tộc Mường và Dao. Những năm qua, các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để Đại hội diễn ra thành công, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 767/KH-UBND ngày 06/5/2024 về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Lập, lần thứ IV năm 2024; thành lập Ban Tổ chức (BTC) Đại hội, phân công nhiệm vụ các thành viên BTC Đại hội, thành lập Tổ hậu cần, lễ tân giúp việc BTC Đại hội; xây dựng báo cáo chính trị của Đại hội, báo cáo điển hình của tập thể, cá nhân tiêu biểu về các lĩnh vực; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đại hội đại biểu các DTTS huyện Yên Lập lần thứ IV năm 2024, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong đồng bào các dân tộc; tích cực tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử huyện, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; tuyên truyền trực quan: treo băng rôn, pa nô, khẩu hiệu…

Họp Ban Tổ chức chuẩn bị Đại hội

Tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Yên Lập lần thứ IV có 150 đại biểu chính thức. Theo đó nguyên tắc, tiêu chí chọn cử đại biểu bảo đảm cơ cấu đại biểu theo thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính, lĩnh vực; công khai, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận từ cơ sở và cấp tổ chức Đại hội. Đại biểu được chọn là người DTTS có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng; có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư,…

Đồng chí Trưởng Phòng Dân tộc Nguyễn Thị Ngần cho biết: Yêu cầu đặt ra đối với việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Yên Lập lần thứ IV là trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp Nhân dân. Hiện nay, công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh nhằm góp phần tạo sự thành công cho Đại hội lần này.

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Yên Lập lần thứ IV năm 2024 là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 – 2024; khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí hành động và tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập, phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn 2019-2024./.

Hoàng Thủy (Trung tâm VH,TT,DL&TT huyện)

TIN LIÊN QUAN

Khởi công nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Thịnh


Hội Chữ thập đỏ khởi công xây dựng nhà nhân đạo


Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Công đoàn huyện Yên Lập tham gia Liên hoan “Vũ điệu công nhân, viên chức, lao động” tỉnh Phú Thọ lần thứ hai, năm 2024


Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng