Ngày 24 tháng 06 năm 2024

Đảng bộ xã Ngọc Đồng: 70 năm xây dựng và phát triển

Ngọc Đồng là xã miền núi khu vực III của huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm huyện khoảng 20km về phía Đông, có tổng diện tích đất tự nhiên 2.015,38ha. Trong suốt chặng đường 70 năm qua, Đảng bộ xã Ngọc Đồng đã luôn nêu cao truyền thống cách mạng của dân tộc đoàn kết, anh hùng, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Ngọc Đồng

Các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Ngọc Đồng.

Qua chiều dài lịch sử, người dân Ngọc Đồng luôn nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu anh dũng và cần cù, sáng tạo trong lao động; nhất là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (03/02/1930). Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng cùng với Nhân dân cả nước, Đảng bộ và Nhân dân xã Ngọc Đồng đã vượt qua khó khăn, thử thách lập nên những chiến công vẻ vang góp phần vào trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, tô thắm lá cờ của Đảng và truyền thống của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Phương Hạnh tặng hoa và bức trướng chức mừng Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Ngọc Đồng

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng, ngày 19/5/1954 chi bộ xã Ngọc Đồng được tách ra từ chi bộ Đại La (thuộc huyện Thanh Sơn ngày nay) ngày đầu thành lập chi bộ có 16 đảng viên, được chia làm 3 tổ Đảng. Ngày 10/10/1976 chi bộ đã thông qua quyết định của Huyện ủy Yên Lập về việc thành lập Đảng bộ xã Ngọc Đồng. Trong 9 năm tham gia kháng chiến, xã Ngọc Đồng có hàng trăm người tham gia bộ đội, dân công, thanh niên xung phong phục vụ các chiến dịch; trong đó có 25 người con đã anh dũng sinh; có 15 thương binh, bệnh binh; 232 đối tượng được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước… Bên cạnh đó, Nhân dân trong xã còn đóng góp cho Nhà nước hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm. Do có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào thắng lợi chung của sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc, Nhân dân và cán bộ trong xã đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 01 Huân chương kháng chiến hạng Nhất và nhiều bằng khen, giấy khen khác; 178 người được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến. Đó là nguồn động viên to lớn, giúp Chi bộ và Nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu, vươn lên giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo. Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ đã trải qua 29 lần Đại hội, từ lúc mới được thành lập chỉ có 16 đảng viên đến nay toàn đảng bộ đã có 233 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc Đảng ủy. Trong tình hình mới, Đảng bộ xã Ngọc Đồng đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, củng cố xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH với mục tiêu: Khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai lao động, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa nhiều thành phần, coi trọng phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội, ổn định và nâng cao mức sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên… Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Một trong những thành tựu nổi bật của xã đã đạt được trong phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua đó là: Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt 7,5 %. Trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản 60 %; công nghiệp – xây dựng 25 %; dịch vụ – thương mại chiếm 15 %. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 1.200 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 42,5 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Xã đã tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn liền với sản xuất hàng hóa với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển kinh tế tổng hợp giữa sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản với thị trường tiêu thụ, sản xuất chế biến chè, với diện tích gần 300ha, năng xuất bình quân đạt 135 tấn/ha, sản lượng chè búp tươi ước đạt gần 3.600 tấn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

 Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa chiếm 43%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và tập trung thực hiện, đến cuối năm 2023 xã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Toàn xã có 95 % hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100 % khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa. Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới và nâng cao. Quy mô trường, lớp được duy trì ở các cấp học, bậc học. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, chủ động phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học từ bậc học Mầm non đến Trung học cơ sở; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, các chính sách được thực hiện đúng, đủ và kịp thời. Văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số được gìn giữ và phát huy, các hủ tục lạc hậu được loại bỏ, các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian được khôi phục và bảo tồn.

 Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được triển khai có hiệu quả, tệ nạn xã hội được kiềm chế, công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị của công dân được triển khai có hiệu quả và theo đúng quy định.

Đảng bộ thường xuyên quan tâm chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ đảng viên về chính trị và trình độ chuyên môn. Thực hiện tốt việc phê bình và tự phê bình trong Đảng, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể với Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên được phát huy. Vì vậy tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% các tổ chức chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt TSVM. Hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 97%.

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Ngọc Đồng càng thêm trân trọng truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đây là hành trang quý báu, là niềm tự hào để thế hệ trẻ hôm nay chung sức viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng và phát triển; để quyết tâm đưa Ngọc Đồng vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bài, ảnh: Bích Thọ – Hoàng Long (Trung tâm VH,TT,DL& TT huyện)

TIN LIÊN QUAN

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm, chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6


Yên Lập: Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Yên Lập lần thứ IV, năm 2024 và Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029


Ông Sa Đình Ghi, người có uy tín tiêu biểu ở Mỹ Lung, huyện Yên Lập


Hiệu quả tín dụng chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Lập


Yên Lập: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới