Ngày 22 tháng 05 năm 2024

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Phiên bản

Lượt tải

255

Kích thước

2.08 MB

Ngày đăng

16 Tháng Một, 2023

Cập nhật

23 Tháng Mười Một, 2023

Từ khoá: