Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện (Chi tiết tại Danh mục kèm theo Quyết định này). Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính không được công bố tại Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 2228/QĐ-BTP ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Phiên bản

Lượt tải

230

Kích thước

2.62 MB

Ngày đăng

15 Tháng Hai, 2023

Cập nhật

21 Tháng Mười Hai, 2023

Từ khoá: