Ngày 24 tháng 06 năm 2024

Khai mạc huấn luyện dân quân tại xã Thượng Long

Ngày 05/4, xã Thượng Long tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân Cụm 2 năm 2024. Tới dự có Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện; Lãnh đạo Đảng Ủy, HĐND, UBND xã Thượng Long; Ban Chỉ huy Quân sự, Lực lượng dân quân 3 xã: Thượng Long, Nga Hoàng, Đồng Thịnh.

Toàn cảnh khai mạc huấn luyện

Trong đợt huấn luyện này, các chiến sĩ dân quân sẽ được trang bị kiến thức chính trị với các chuyên đề như: Quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam. Quan điểm, đường lối quân sự của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ Quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng chính quyền ở địa phương; chiến lược “Diễn biến hòa bình” , ” bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Điều lệnh đội ngũ có súng; Kỹ thuật sử dụng vũ khí quân dụng và bắn súng tiểu liên AK…

Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng dân quân nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Kết thúc huấn luyện phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó khá giỏi đạt từ 80% trở lên.

Tại Lễ khai mạc lực lượng dân quân Cụm 2 đã phát động phong trào thi đua trong lực lượng. Sau buổi lễ, các đồng chí đại biểu đã đi thăm quan giáo án và mô hình vũ khí luyện tập được lực dân quân Cụm 2 trưng bày./.

T/h:  Hồng Vân, Xuân Đôn (Trung tâm VH,TT,DL&TT huyện)

TIN LIÊN QUAN

Các đồng chí lãnh đạo huyện thăm, chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6


Yên Lập: Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Yên Lập lần thứ IV, năm 2024 và Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029


Ông Sa Đình Ghi, người có uy tín tiêu biểu ở Mỹ Lung, huyện Yên Lập


Hiệu quả tín dụng chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Lập


Yên Lập: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới