Ngày 22 tháng 07 năm 2024

Yên Lập: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Sáng 19/6, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024 cho 70 học viên là đảng viên mới được kết nạp của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đỗ Quốc Dân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện;các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Trong thời gian 7 ngày, học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề, gồm: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an toàn xã hội; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau lễ khai giảng, các học viên bắt đầu ngay vào nội dung chương trình học tập. Qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho mỗi đảng viên mới hiểu biết sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở; hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập, đồng thời qua khóa học nhằm giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, đề nghị công nhận là đảng viên chính thức./.

Thực hiện: Hồng Vân, Hoàng Long (Trung tâm VH,TT,DL&TT huyện)

TIN LIÊN QUAN

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Bế mạc giải bóng chuyền hơi chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Lập


Xã Nga Hoàng khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2024


Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Xuân An