Ngày 22 tháng 07 năm 2024

Yên Lập thực hiện hiệu quả chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua huyện Yên Lập đã có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số giúp cho bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần cùng điạ phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Yên Lập là một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ. Toàn huyện có 32 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Trong những năm qua, huyện Yên Lập đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo. Để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, huyện Yên Lập đã thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo một cách công khai, minh bạch, dân chủ và nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Với phương châm “trao cần câu hơn trao con cá”, các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với thực tế của địa phương mình để mang lại chiếc “cần câu”, mở ra cơ hội thoát nghèo cho đồng bào.

Đồng bào các dân tộc xã Xuân An phát huy sức mạnh đoàn kết, chăm sóc, duy tu bảo vệ cảnh quan môi trường tại Khu di tích lịch sử Ngô Quang Bích.

Với những giải pháp cụ thể, huyện đã có những sáng tạo trong việc triển khai lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với chính sách dân tộc như tuyên truyền giáo dục, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ chăn nuôi đại gia súc, hỗ trợ máy móc,  thiết bị nông cụ và cây con giống, phát triển giao thông nông thôn với tổng nguồn vốn giai đoạn 2021- 2025 là 370 tỷ đồng, đã tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ công cụ lao động sản xuất, cây con giống, khoa học kỹ thuật. Chỉ tính riêng giai đoạn 2019 – 2024  đã có trên 10 nghìn lượt người được tuyên truyền các chính sách đối với đồng bào dân tộc, trên 406 nghìn lượt người được khám sức khỏe định kỳ, trên 6.100 hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ BHYT.

Nhờ các chương trình dự án, đồng bào dân tộc ở Ngọc Lập đã khai thác thế mạnh của địa phương phát triển mô hình chăn nuôi dê cho hiệu quả kinh tế cao

Có thể nói, việc triển khai, thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Yên Lập đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần từng bước cải thiện đời sống đồng bào dân tộc, trong đó vấn đề nhà ở, hạ tầng phục vụ dân sinh đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng; chất lượng cuộc sống được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm; hệ thống lưới điện được đầu tư; học sinh được đến trường đúng độ tuổi; tình hình an ninh trật tự được kiểm soát tốt… Đến nay đã có hàng trăm hộ đồng bào DTTS ở Yên Lập viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo; hàng nghìn hộ gia đình tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu, tài sản trên đất phục vụ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, công trình, xây dựng NTM… Nhiều hộ gia đình vươn lên trở thành những điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Ông Đinh Hữu Bền, dân tộc Mường, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập chia sẻ “ Để phát triển mô hình kinh tế, tôi thường xuyên được xã cho đi thăm quan học tập kinh nghiệm, được tập huấn KHKT nên khi áp dụng vào sản xuất kinh doanh rất có hiệu quả”. Ngoài các chính sách hỗ trợ sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc cũng được huyện chỉ đạo các địa phương duy trì thực hiện hiệu quả. Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mỗi dân tộc ở huyện Yên Lập đều có những nét văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc. Góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy giao lưu văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển.

   Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, huyện đã có nhiều giải pháp khai thác tối đa nguồn lực để tiếp thêm sức mạnh giúp đồng bào các dân tộc thiểu số đoàn kết, thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1.4 %/ năm. Bà nguyễn Thị Ngần, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Yên Lập cho biết : Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, trong thời gian tới Phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo huyện kịp thời cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Chính phủ về công tác dân tộc; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thường xuyên kiểm tra cơ sở và nắm tình hình đồng bào DTTS, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những giải pháp để giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các xã trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tôc như ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào; vận động đồng bào xóa bỏ các tập quán lạc hậu, thực hiện nếp sống mới khu dân cư”.

Lễ cấp sắc người Dao quần chẹt xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập

Với những giải pháp đồng bộ, sự đồng lòng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc cùng sự đầu tư từ các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai sẽ là động lực to lớn giúp huyện Yên Lập thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Bài, ảnh: Hồng Vân ( Trung tâm VH,TT,DL&TT huyện Yên Lập)

TIN LIÊN QUAN

Khởi công nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Thịnh


Hội Chữ thập đỏ khởi công xây dựng nhà nhân đạo


Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Công đoàn huyện Yên Lập tham gia Liên hoan “Vũ điệu công nhân, viên chức, lao động” tỉnh Phú Thọ lần thứ hai, năm 2024


Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng