Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 12/11/2021, HĐND huyện ban hành Thông báo số 11/TB-HĐND về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Yên Lập (từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021)

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, UBND huyện Yên Lập ban hành văn bản số 03/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, như sau:

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2022

Ngày 11/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập ban hành Quyết định số 1160/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ năm 2022.

Khối thi đua các huyện thành thị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

Chiều 20/8, tại huyện Yên Lập khối thi đua các huyện, thành thị trong tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đồng chí Hồ Thị Phương Thuỷ, PGĐ Sở nội vụ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện thành, thị trong khối thi đua. Về phía huyện Yên Lập có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Bí thư...

Khảo sát mô hình trình diễn giống lúa thuần VNR20

Vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam - Chi nhánh Ba Vì phối hợp Hội Nông dân huyện và UBND thị trấn Yên Lập tổ chức thăm quan, đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa thuần VNR20 tại cánh Đồng Cả - khu Trung Ngãi – Thị trấn Yên Lập.

Thông tư mới hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Thị trấn Yên Lập xây dựng chính quyền điện tử

Thời gian qua, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Yên Lập đẩy mạnh cải cách hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của chính quyền các cấp. Thời gian qua, huyện Yên Lập đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động CCHC nói chung, cũng như trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân theo quy định, từ đó tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.