Tăng cường kiểm soát, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phòng chống...

Ngày 24/7/2021, UBND huyện Yên Lập ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm soát, xét nghiệm, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với...

Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Yên Lập quản lý chặt chẽ lao động từ vùng dịch trở về

Yên Lập quản lý chặt chẽ lao động từ vùng dịch trở về

Yên Lập phát triển rừng cây gỗ lớn

(Baophutho.vn) Với đất rừng khoảng 23.000ha, phần lớn người dân trên địa bàn sống dựa vào việc trồng rừng nên lâm nghiệp được xác định là một trong những ngành kinh tế chủ lực của huyện miền núi Yên Lập. Để phát triển lâm nghiệp, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó chú trọng công tác phát triển rừng cây gỗ lớn để nâng cao giá trị kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, góp phần bảo vệ môi...