Diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Lập...

Theo Báo cáo số 29/BC-BCĐ, ngày 15/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Lập về diễn biến tình hình dịch bệnh và các hoạt động...

Yên Lập: Chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn lao động

Những năm gần đây, việc cải thiện, xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động (NLĐ) đã được các cấp Công đoàn huyện Yên Lập và chủ sử...

Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên lập tiếp xúc cử tri,...

Sáng ngày 14/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Lập tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri, tại tổ bầu cử số 03 gồm xã Xuân Viên, Xuân...